Rogaland Kunstsenter (RKS) arrangerer høsten 2023 et kunstneropphold for to samtidskunstnere i samarbeid med Stavanger byarkiv. Under kunstneroppholdet vil det foregå kunstnerisk utforskning av Stavanger byarkivs historiske kilder. Utforskningen vil lede til produksjon av kunstverk som kan si noe om byens identitet og synliggjøre deler av Stavangers historie for befolkningen. Kunstverkene vil stilles ut hos RKS/Arkivenes Hus og andre aktuelle lokasjoner i Stavanger i forbindelse med byjubileet som feirer at Stavanger by blir 900 år i 2025. Kunstneroppholdet er støttet av Stavanger kommune.
 
Juryen for tildelingen besto av Jane Sverdrupsen (daglig leder RKS), Steffen C. Bekkelund (rådgiver RKS), Christine Hansen (programrådsmedlem RKS), Mentz von Erpecom Vikse (arkivsjef Stavanger byarkiv) og Berit Bass (rådgiver Stavanger byarkiv). 
Juryens kommentar til tildelingen; «Etter en helhetlig vurdering av alle kandidatene finner juryen at billedkunstner Helene Førde og kunsthåndverker Tone Andersen presenterer to prosjekter som vil komplementere hverandre med sine visuelle uttrykk og ulike tematiske vinklinger. Prosjektene har potensiale til god utnyttelse av Stavanger byarkivs historiske kilder. Kandidatene viser evne til å reflektere kunstnerisk rundt historisk materiale de tar i bruk i sin kunstpraksis på en nytenkende måte. Deres prosjekter kan gi ny innsikt i arkivet og si noe om byens identitet og samfunnsstrukturer ved hjelp av to særegne prosjekter som holder høy kunstfaglig kvalitet.» 
Gruppeutstillingen Stranda på Lindås 2023

foto: Tove Lise Mossestad
foto: Tove Lise Mossestad
foto: Tove Lise Mossestad
foto: Tove Lise Mossestad
foto: Tove Lise Mossestad
foto: Tove Lise Mossestad
foto: Tove Lise Mossestad
foto: Tove Lise Mossestad
foto: Tove Lise Mossestad
foto: Tove Lise Mossestad
Art+Folk
Tone Andersen si utstilling, «World of Unrealism», er eit eldorado av ulike arbeid. Grov keramikk og tynn porselen, fleire videoverk og ein langvegg som er tapetsert med små fotografi henta frå nettet. Kunstnaren sjølv samlar på figurinar, små representasjonar eller forminska avbildingar av søte småjenter og dyr. Gjennom arbeidet hennar har ho forstørra desse figurinane til å bli overdimensjonerte i høve tradisjonen ho er inspirert frå. -Renate Rivedal
Tone Andersens mørke og humoristiske Trust, som fortjener å oppleves snarere enn å beskrives.
Back to Top